The.Best.Player.2011.GERMAN.WS.HDTV.x264-aWake

30. März 2016 von
The.Best.Player.2011.GERMAN.WS.HDTV.x264-aWake Warez-World
Aufrufe: 38 Hits
Vote 4 Us
Release:
Best Player HDTV
Genre:
Comedy
Laufzeit:
83 Min.
Größe:
812 MB
Passwort:
Warez-World.org
Sprachen:
Video Codec:
MPEG-4 H.264 / AVC
Audio Stream:
Dolby Digital 2.0
Info:
Zeige NFOVerberge NFO
                _______________
             ___¯¯¯¯¯ ___¦¦¦___ ¯¯¯¯¯___
           __¯¯   __¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__   ¯¯__
         __¦¦¦¦   _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦_   ̦¦¦__
        _¦¯¦¦¦¦   ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¯¦¦¦¦   ¦¦¦¦¯¦_
       _¯ _¦¦¯¦¦¦  _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦_  ̦¦¦¦¦_ ¯_
      ¦ ̦¦¦Ì¦¦¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
      ¦  ¦¦¦ ¦¦¦¦  ̦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯_¦¦¦¦¦  ̦¦¦¦¦¦¦  ¦
  ¦   Ì   ̦¦¦_¦¦¦_  ¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¦_¦¦¦¦¦¯  _¦¦¦¦¦¦¦¦   ¦ ¦
     ¦_   ¯¦¦¦¦_¦¦¦__ ¯¦¦¦¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¦¦¦¯ __¦¦¦¦¦¦¦¦¯   _¦  _
  ¦   ̦¦¦¦__  ¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯___¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦___¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯  __¦¦¦¦¦  ¦  _
  ¦ ¦ ̦¦¦¦¦¦¦¦¦___ ¯¯¦¯__¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__¯¦¯¯ ___¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦Ì¦
  ¦  ¦ ̦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¯¦¦¦¦¦¦¦¯¯¦¦¦¦¦¦   ¦¯
 ¯¦¦_¯¦ _ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯ ̦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¯¯¯¦¦¦¦__¯¦¦ ¦   ¯
̦ ̦ ¦¯¦¯Ì¦¦¦¦¯¯    ¦¦¦¦¦¯¯¯¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯¯¯¦¦¦¦    ¯¯¦¦¦¯¦ ¦ _
¦¯_¦¯_¦¦  ¦¦¦   __¦¦¦¦¦ ______ ¯¯¦¦¦¦¦¯¯ ______ ¦¦¦Ì¦__   ¦¦¦ ¦¦_ ¦ __
  ¯¦¦¯¯__¦ ¦¦  _¦¦¦¯¦¦¦¦¦¦¯   ¯¯¦¦Ì¦¦¦¦¯¯¦  ¯¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦_  ̦  ̦ ¯¦¦¯¦
¦  ¦¯¯_ ¦_ ¯_ ̦¦¯¦¦¯ ¦¦¦¦_¦  __¦¦ ¦¦¦¦¦¦__  _¦¦¦¦ ¯¦¦¦¦¦¦ _¯ ¦¯_¦¯_ ¦ ¦¦
¦ _¦·¦ ̦¦¦¦¦ ¯_¦_¦¯ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¦¦¦Ì ¯¦¦¦_¯  ¦ ̦ ¦·¦_ ¦
 ̦  · _¯ ¦ _ ¯¯__ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦Ì¦ __¯¯ ¦ ¦¦¦_¯ ·  ̦
¦ ¯_ ¦ ¯ _¦¦_   ¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¯_ _  __¯¯¦¦ ¦ _¯¦
   ¦ _   ¯¯  _¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¦¦¦¦¦¦Ì¦¦_¦¯¦¦¦Ì¦¦¦¦¯¦__  ¦ _ ¦ ¦ ¦
 _¦_  _ ¯¦_  _¦¯¯_̦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦___¦¦¦¦¦¯¦_¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦Ì¦  ¯¯_¦¯ _  _¦_¦
 ¦ ¯ ¦ ̦ ¦¦¦ ¦¯ _¦¯¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¦_¯¦_¦¦ ̦¦ ̦ _ ̦¦¦Ì¦ ¦ ¯ ¦
 ¦ ¦¦__¯ ¦_¯ ̦ ¦¯ ̦¦ ¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯¯¯¯¦¦¯¦¦¦Ì¦¦Ì¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦Ì¦ ¯_¦ ¯__¦¦ ¦¦¦
¦¦__¯¯ __¯¯ ¦ ¯Ì¦¦Ì¦¦ ̦¦¯¦¦¦¦¦¦¦_¦¯¯¯¯_ ¦¯¯¦_¦¯_¦¦¯Ì¦¦¦¦¦¦Ì¦ ¯_  ¯¯__ ¯¯__¦¦
¯¯ __¯¯¦¦ ¦¦¦ _ _̦¦ ¦¦¦ ¦_¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_  ¦¯¦¦¯_¦ ¦¦ ¦¦¦¦  ¯¯__ ¦¦¯¯__ ¯¯
¦_¯ _¦ __ ¯ ¦¯¯_¦Ì¦¦ ¦¦ ¦Ì¦¦ ___¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯_̦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦Ì_  ¦ __ ¦_ ¯_¦
̦ ̦ ¯¦¦¯ ¦_¦¯ ¦¦¦ ¦¦ ̦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦Ì¦¦ ¦¦ ¦¦ ̦¦ ¯¦__ ¦¯¦¦¯ ̦ ̦
¦¦_¦¯_¦¦  _¦¯ _̦¦ ¦¦ ¦¦¦¦Ì¦¦ ¯¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯ ¦¦¦Ì¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¯ ¦¦_¯¦_¦¦
¦¦¯¦¦__ ¯¯Ì¦ __̦¦Ì¦ ̦¦ ¦¦¦__  ¯¯¦¦¯¯  ___ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦__¦¦¯¦¯¯¦__¦¦¯¦¦
¯__ ____¯¯¦¦¯  ¦¦¦  ¦¦¦ ¦¦¦ ¯¯__  __¯¯  ¦¦ ¦Ì¦¦  ̦¦  ¯¯¯¯¯____¦¦__¯
 _¯¯    ¯_ _̦¦ ̦¦ ̦¦ __  ¯¯¯¯  ___ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦_      ¯¯_ ¦
 ¦       ¦¦ ¯¦¦ ¦¦¦¦Ì¦¦  ¯¯__  __¯¯  _ ¦¦¦ ̦¦ ¦¦¯ ¦¦       ¦¦
̦     _ ¦¦ ¦Ì¦¦¦¦ ¦¦¦    ¦ ¦  __¦¯ ̦¦ ¦¦Ì¦¦  ¦¦      ̦
¦    _ ¯¯ ̦¦ _¦¯Ì¦¦ ̦¦ ¦_   ̦̦ ¯    ¦¦¦¦¦¦¦¯¦_ ̦¦      ¦
¦      _ ¦¦¯¯  ¦¦¦ ¦¦¦ ¯¯¯__ ̦̦     ¦¦¦ ̦¦  ¯¦¦¦       ¦
¦     ¯  ¯¦_   ¦¦¦ ¯¯¦_  ¯ ̦̦    _¦¯¯ ̦¦  __¯¯       ¦
¦     ¯ _  ¦¦  ̦¦   ¯¯  ̦̦   ¯  _¦¦¯  ¯¯   _      ¦
¦      ̦_ ¦¯  _¦¦¯    ¯ ̦̦  ¯  ¦¦¯      _¦¦      ¦
¦      ¦¦¯  ¯¯¯       ̦̦    ̦¦      ¯Ì¦¦      ¦
¦      ¦¦           ̦̦     ¦       ¦¦      ¦
¦      ¦¦           ̦̦            ¦¦      ¦
¦      ¦¦           ̦̦            ¦¦      ¦
¦      ¦¦           ̦̦            ¦¦      ¦
¦      ¦¦¦           ̦̦            ¦¦      ¦
¦      ¦¦¦¦¦          ̦̦___¦¯¯¯¯¯¦       ¦¦¦     ¦
¦    ___¦¯¯¯¯¯¦ _______________ ̦¦¯¯ ___¦¦¯ ¦       ¦¦¦¦ ________
¦  __¦¯¯ ___¦¦¦ ¯¯¯ __ _______ ¯¦ ̦¦ ¯¯¯¯¦¦¦ ¦¯¯¯¯¯¯¯¦    ¦¦___¦¯ _____
¦ _¦¯ __¦¦¦¦¦¦¦¦__¦¦¦¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯ ___¦¦¦Ì¦¦¦Ì ¦¦¦¦¦ ¦  ___¦¯¯¯ ___¦¦¦¦¦ _
¯ ¦¯ _¦¦¦¦¯Ì¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦ ̦¦¦¦¦¦¯__¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦ ̦¦¦¦¦Ì¦¦¯¯ ___¦¦¦¯¯¦¦¦¦¦¦Ì¦
 ¦¯ ¦¦¦¦¦ ¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦  ¦¦¦¦¯_¦¦¦¦¯Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦_  ̦¦¦¦¦ ¦
 ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦Ì¦¦¦¦¦Ì¦  ¯¯¯¦¦___  __¦
̦̦¦¦¦¦ __¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦   ¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦__¦¦¦¦¯  ¯¯ __¦¦¦¯¯ _____ ¯
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦  ¦¦Ì¦Ì¦¦¦¦¦ __¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¯¯ ¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦ ¦  ̦¦¦¦¦
¦Ì¦¦¦¦¦¦ ¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦Ì¦¦_ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦__  ̦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦  ¦¦¦¦¦
¦Ì¦¦¦¦¦¦  ¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦ ̦¦¯¦¦_̦¦¦¦¦¦ ¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦ __¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦¦   ̦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ¯Ì¦¦¦¦¦¦  ¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¯¯
 ¦¦¦¦¦¦ ¯¯¯ ¦¦¦¯¯¯¦¦¦¦¦¦ ¯¯¯ ¦¦¦¦¦¦ ¯¯¯¯Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯  ¯¯¯¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¯¯  ¯ ¦
 ¦¦¦¦¦¦  ¦ ¯¯¯¦_  ¯¯¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¯¯  ¯¯¯   ¦¦¦  ¯¯¯¦¯¯¯ ¦__ ¦ ¦¦
̦¦¦¯¯ __ ¦¦¦ _      ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦          ¦     ¯¯__ ¯¯_¦¦
___ ¦¦ ¯¯¦__̦      ̦¦¦¯¯                 ¦ ¦¯¦_ ¯¦
  ¯¯¦_ iNFO ¦¯¦_         The Best Player          ¦ ¦¦Ì¦¦ ¦Ì
 ¦¦  ¦¯¦_ ¦¦¦Ì¦¦           (2011)           ¯¦¯¦¦_¦¯ _¦
¦¦¦¦ ¦¦¦Ì¦¦¦¦¦_¦¯                         _ __¯¯¦__¯¯¦¦
¦¦¦_¯ ¦_¦¦_¦¯¯  RLS.DATE.. Apr/2015    CODECs... x264/crf19/25fps ¯¯¦_ ¦¦¦
 ¦¦ ¦_¦¯ ¦¦¦   SOURCE.... DVB-S2/720p/n ViDEOR... 720*404@1:1.778   ¯_¦¦¦
¦¦¦ ̦¦  ¦¦  ¦ GENRE..... Comedy/Family BiTRATE.. 1243kbit/192kbit  ¦ ̦¦¦
 ¦¦¦ ¯¦_  ¦ _  RUNTiME... 80 mins    SUBS..... none        ¦¦_¯¦¦¦
 ¦¦¦_ ¦ ¯¯__¦                             __¯ ¦ ¦¦
 ¦¦¦¦¯¯ __¦ ¯¯__    LANG...... Ger/AC3/2.0           __¯¯ _ ¦ ̦
 ̦¦¦   ¯¯_ ¦¯¦_  SiZE...... 43* 20MB            _¦¯ _¯ ¦¦¦_¦
¦ ¯¦_¯ ¦¦¦  ̦ ̦¦                       ¦¦ ̦ ¦¦¦_¦¯_
 _¦¦¯¯__ ·¯__¯ ¦_¦¯ _____________________________________________¯¦___¦__¦¯¯Ì¦_
¦¦¦ ¦¦___¯¯ __¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¦¦¯¯¯  ¦ ¦¦
¦¦¦_¯¯ __¯¯                          _¦¯     ¦ ¦¦
_¦¯ _¦¯¦                           ̦¦  .PLOT. ¦ ¦¦
¦¦¦ ̦¦¦¦ ¦                          ¯¦_     ¦ ¦¦
¯¦_ ¯¦_¦¦ ¦¦                           ¯¯¯___  ¦ ¦¦
 ¦¦¯¯__¦¯¯__                              ¯¦_¦ ¦¦
¦¦¦¦ _¦¯¯       http://www.imdb.com/title/tt1535615/       ̦¦ ¦¦
 ¦¦¦_¯                                 _¦¯¦ ¦¦
¦¦¦Ì¦ ¦                               __¯¯  ¦ ¦¦
¦¦¦¦¯_¦¦                            __¯¯ ¦__ ¯¯¦¦¦¦
 ¦¦ ¦ ¯__                          _¦¯¦ _¯¯¦_  ¦ ¦¦
 ¦¦ ¦ _ ¯¯__                        ̦¦ ̦ _¦¦_¯¯__ ¦¦
 Ì_¦¦¦ ¯_ ¯¦_                       ¯¦_¦ ¯__¯¯ ¦¦ ¯¦¦
¦_¯¦_¦¦¦ ̦ ̦¦                        ¯¯__ ¯¯___¦¦¦Ì¦
¯_¦¦¯¯¦__¦___¦¯_____________________________________________________¯¯__ ¯¯_¦¦
 ¦¦ ¦  ¯¯¯¦¦¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¦¯¦_ ¯¦
 ¦¦ ¦     ¯¦_ ¯_                        ¦ ¦¦Ì¦¦ ¦Ì
 ¦¦ ¦ .NOTES. ̦¦ ̦                       ¦¦ ¦¦_¦¯ _¦
 ¦¦ ¦     _¦¯ _¯                        __¯¯¦__¯¯¦¦
 ¦¦ ¦  ___¯¯¯ __¯                          ¯¯¦_ ¦¦¦
 ¦¦ ¦_¦¯ ___¯¯¯                              ¯_¦¦¦
 ¦¦ ̦¦ ¯                                ¦ ̦¦¦
 ¦¦ ¦¯¦                                 ¦¦_¯¦¦¦
 ¦¦¦¦¦¦¦                                __¯ ¦ ¦¦
 _¯¦_¦                               __¯¯ _ ¦ ¦¦
 ¦¦_¯¦¦__                            _¦¯¦¦_¯ ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦__¯¯¦¦¦___                         ̦¦ ¦Ì¦ ¦ ¦ ¦¦
 ¦¦¦¦¦¦¯¯__ ¯¯¯¦¦¦¦____                     _¯¦_¦ ¦_ _¦¦_¦¦
 ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¯¯¦ _ ¯¦¯¯¦¦¦¦¦_____                ¦ ¯¦_ ¯¦_¦¯ ¦¦
 ¦¦¦ASCii      ¦  ¯¯_¯¯¯¯¯¦¦¦¦¦¦______          ¦¦ ̦¦¦¦ ¯¦¦¯
 ¦¦         ¦   ¦¯¦_    ¯¯¯¯¯¯¦¦¦¦____  _    ¦¦¦_¦¯¦ __¦¯¯_¦
 ¦¦         ¦  ¦ ¦¦¦Ì¦¦G00z0R&bytZ0R  ¯¦¦¯¦¦¦___¯ __¦¦¦¦¯__¦¯¦¯ ¯¦¦
 ¦             ¦_¦¯ fROmIGHTyHS   ¦ ¯¦_ ¯¦¯¦¦__¯¦¯_¦¯¦ ̦ ¯ ¦¦
 ¦            ¯¯         ¦ ¦¦¦¦¦Ì¦¦ Ì  ¯¯¦_̦¦¦¦ ¯_  ¦
 ¦         ¦   ¦           ¦ _¦¯ Ì   ̦¦¯¦_¦¦  ¯ ¦
                         ¯¯¦     _¦¯  ¦¯¯ in MMIX
 ¦                        ¦ ¦  Ì ¯¯   ¦     ¦
              ¦            ¦        ¦
                          ¦
                                  ¦
                          ¦

Beschreibung:
The.Best.Player.2011.GERMAN.WS.HDTV.x264-aWake
Obwohl die Zwei nicht unterschiedlicher sein könnten, sind Chris und Quincy zusammen auf Kollisionskurs. Chris ist eine unbeliebte High-School Schülerin. Quincy ist 30 Jahre alt und lebt immer noch im Keller bei seinen Eltern. Als Quincys Eltern ihm mitteilen, dass sie ihr Haus verkaufen und ihren Sohn im Stich lassen, startet er einen großen Gaming-Contest und sucht die Gegner die ihn schlagen können – er lernt „Prodigy“, eine Mitspielerin, kennen. Von diesem Zeitpunkt an passieren unglaublich komische und verwirrende Dinge im Leben der Zwei.
Direct Download Links | DDL-Links

Ähnliche Releases der Kategorie