Ein.Song.zum.Verlieben.German.2007.AC3.DVDRip.XviD-SAMFD

18.05.2016 von Sairenji
Aufrufe: 2 Hits
Vote 4 Us
Release:
Ein Song zum Verlieben DVD-RIP
Genre:
Drama
Laufzeit:
110 Min.
Größe:
1405 MB
Passwort:
Kein Passwort
Sprachen:
Video Codec:
MPEG-4 DivX / Xvid
Video System:
WEB-RIP
Audio Stream:
Dolby Digital 5.1
Audio Bitrate:
NFO
Bewertung:
Video Vorschau:
Online Stream:
Hinweise:
Auflösung:
1920x1080
Bitrate:
4000
Video Source:
BluRay
Info:
Zeige NFOVerberge NFO
̦¯¯__
              ¦Ì¦¦ ¦¯_   _
              ¦¦¦¦ ¦ ̦  ̦¯_
              ¦¦¦¦ ¦ ¦  ¦ ¦Ì¦
              ¦¦¦ ¦ ¦Ì¦_¯  ¦¦
              ¦¦Ì¦ ¦ ¦ ¦   ¦¦  _
              ¦¦Ì¦ ¦ ¦ ¦  ¦Ì¦ _¯ ¯_
             ̦¦Ì¦ ¦ ¦ ¦  ¦¦ _¯ ¦¦ ¯_
             _¦_ _¦¯¦¯¦¯¯__ ¦¦¯ ¦¦   ¦¯_
             ̦¯¦Ì¦¦ ¦ ¦ ¯_¦ ¦   ¦¦¦¦¯_
             ¦¦ ¦Ì¦¦ ¦ ¦ ¦Ì¦ ¦   ¦¦¦¦¦_¯¯
             ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦   ¦¦¦¦_¯
             ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦   ¦¦¦_¯
            __¦¦  _¯¯¦¯¯__¦¦ ¦  ¦¦_¯
             ̦¯__¯¦¦ ¦ ¦ ¯¦ ¦  ¦¦¦
             ̦¦  ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦
             ̦¦  ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦
             ¦¦¦  ̦¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦¦
             ¦¦¦  ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦Ì¦
             ¦¦¦   ̦ ¦ ¦Ì¦¦¦¦
             ¦¦¦   ¦¦ ¦  ¦¦ ¦¦
             ¦¦¦   ¦¦ ¦  ¦¦¦¦ _¯¯¯¯¯¦_
             ¦¦¦ ¦  ¦¦   ¦¦¦_¯  ¦¦¦¦
            ̦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¯¯   ¦¦¦¦ ¦
            ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ¦¦ _¦  ¦¦¦¦¦ ¦
        _¦   ̦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¯¦¦¯ ¦¦¦¦¦¦_¦ _
       __¦¦¦_  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ¦¦¦¦_¯¯¯¯__¯¦
      _¯  ¦¦¦¯__¯¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ __¯   ¯Ì¦ _
      ¯_  ¦¦¦¯_ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦___¯¯¯   ___¦¯¦_¯Ì   _
     ¯__¯ ¯_ _¯ ¦¦  ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¯¯¯¯¯¯¯¯  ¦¦ ¦¦Ì  _¦
      ¯¦¯_¯     ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦___¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯___¦  ¦ _¯ ¦
   ¯¦¯¯___¯ ___ _¯¯__ ¦¦¦ __¯¯¯¯  _¦¦¦¦_  _¦¦   ¦¦ ̦
    ¯_  ¯¦¯  ¯¯¯¯¯_ ¯ _¯¯ ¯¯_¦¦¦¦¦¦¦__¦¦¦¦_¦¦  ¦  ¯¦¦
     ¯_¯__¦¯_¦¦¦_¦¦¦¦  _¯¯¯¯¯¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¯_¦¦¦¦¦¦¦__
     ___¯_ _¦¦¦¦__¦¦¦_  _¦¦¦_  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦  ¯¯_¦_¯ _¦__
   _¦¯_¯ _ ¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦_ ¯¯¦¦¦¦¦¦¦¯¦¯ ¦¦    ¦¦¯_¦¦ ¯¯¦__   Ì
  _¦¯_¯ ¯¯___¯¦¦¦¦¯¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦_  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦_ ¦¦¦¦¦¯ ¯¯¦¦¦¯ ¯¦_  Ì
 _¦¯ ¦    ̦¦¯¯¯_¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ ̦  ̦ ¦¦¦¦¦_¯¯¯_¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¯¦  ¦
_¦¯¦ ¦    ¦__ _¦¦¦¦__ ¦ ¦¦¦¦ __¦¦¦¦¦¦¦¯___¯¯  ¦ ¦¦Ì¦¦  ¦¯¦¦¯ ¯__¯ ¦ ¦¦
¦¦¦ ¦    ̦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦  ̦¦   ¦   ¦   ¦¦¦¦ ¦ ¦  ¯¯¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦
¦¦ ¦     ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ̦¦   ¦¯___  ¦¦ ¦ ¦  ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¯_¦¦ ¦¦¯Ì¦¦
¦ ¦     ̦¦¦ ¦¦¯_____¦¦¦  ¦ ¦ ̦   ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¯¦¦_¦ ¦¦¦
 ¦     ¦¦¦¦  _¯ ¦ ¦¦¦¦  ¦¦ Ì ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦  ¦  ¦ ¦ ¦¦ ̦
̦     ̦¦¦¦ Ì Ì ¦Ì¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦Ì_ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¯_ ¦¦¦
¦      ¦¯_¦¦¦¦  ¦ ¦¦¦¦¦Ì¦¦ ¦Ì ¦¦Ì ¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__ ̦¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦
¦      Ì_ ¯¯_¦¦ ̦ ¦¦¦¦_¦¦¦¦_¦ ¦¦Ì¦_¦¦¦¦_ ¦¦¦¦¦¯ ¦¦Ì¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ̦ ¦
¦      ̦¦  ¦¦ ¦_ ¦¦¦¦¦¦_¦¦ ¦¦¦¦_¦¦¦¦¦ ¦___¯  ¦¦¦¦f ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦       ¦¦¦¦¦ ¦_ ¦_̦¦¦¦¦¦¦¦_¦_ ¯¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦r¦ ¦  __¦¦¦¦__ ¦¦
¦       ̦¦¦ ¦ ¯¦_̦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¯¯¦¦ ¦¦¦¦e  __¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
¦       ¦¦Ì ¦__¦¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ¦¦¦ ¦¦¦¦ _¦¦ ¦¦¦¦e _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ watch this ̦¦¯_ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ̦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦z¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦Ì
¦ ascii    ¦¦¦¦¯_¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ̦¦¦¦_¯_¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ with white  ¦¦¦¦  ¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦  ̦¦_¯_¯¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ background  ̦¦¦¦ _¯ ¦_____¯¯¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
̦ for full   ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦  pleasure!  ¦¦¦¦¦¦_¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯ ¦¦ _¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ ¦        ¯¦¦¦¦¦¯¦____¯¯¯¯¯¯¯__¦¦ ¦Ì¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 ¦ ¦         ¯¦¦¦¦__ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦_¯_¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¯___¦  ¦_  _ _   ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯ ̦¦¦ ¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¯_ ̦¯_ ̯_ ¦¯_  ¦¦¦¦ ¦_¯ ¦¦¦¦¦¦¯__¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯__¯_¦ ¦Ì¦ ¦  ̦¦¦Ì_¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦___¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¯_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯_¦ ̦  ¦¦_¯  ¦¦¦¦¦¦¦¦  ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 ¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__¦  ̦¯_¯¯__¦¦¦¦¦¦¦_¦¯¦ ¦¦¦¦¦¯ ¯_ ¦ ̦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
  ̯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯Ì¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦_  ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
  ¦¦¦¦¯¯¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦_ ¦¦¦¯ ¯_  ¦ ¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
  ̦¦¦¦¦¦  ¯¯¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¯¯¯__¦¦¦¦_¯¯_¯¦¦ ¦¦¦ ¯_ ¦Ì¦Ì¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
  ̦¦¦¦¦¦¦    ¯¯¦¦¦¦¦¦¦Ì_¦¯_ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦Ì¦ ¦¦¦¦¦¦ ¯_̦¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦_¦ _¯¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¯__¯  ¯¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¯¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
  ¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¯¯¯__¦ ¯__¯¦¦¦¦¦¦¦ ¯____¦¯ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¯_¦¦¦¦¦¦  ¦¯_¯¦¯Ì¦¦¦_______¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦
 ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¯_¦¦¦¦¦¦  ¦¦¦¦¦Ì¦Ì¦¦¦¦¦¦  ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦  ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¯_¯¦¦¦¦¦  ¦¦¦¦¦Ì¦¦ ¦¦Ì¦¦¦¦  ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦ _¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¯Ì¦Ì¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦  ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦ ¦¦¦_¯¦¦¦ ¯¯_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯ _¯ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ ¦¦¦¦¦¦___¦¦_ ¯¯¯¯¯¯¯ __¯ _¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¯¯¯¦¯¯¯¯¯¯¯  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦   ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦  ¦ ¦  _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦   ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦   ¦   __¦¦¦¦¦¦Ì¦¯¯¯¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦   ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 ¦¯¯¯¯¯¯¯¯¯¦ ¦ ___¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦Ì¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯¯¯¯¦ ¦¦¦¦¦¯¯¯¯¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 ¦ ¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¯¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦__¯ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯Ì¦¦¦¦ ¯¯¯¯¯_¦ ¦¦¦¦ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
̦̦¦¦¦¦¦ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¦__¯¯¯¯ __¦¦¦¦¦ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯__¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦____¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯¯¦¦_
 ¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯¯¦¦¦¦¦¦ ¯___¦¦¦¦¦¯¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¯¯¦¦¯ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦  ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦  ̦¦¦
 ¦¦¦¦¦¦¦__________ ¦¦¦¦¦¦____¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦__ ̦¦¦¦ ¦¦¦¦¦  ¦¦¦
 _______   ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦  ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦   ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦  ¦¦¦
 ¦¦¦¦¦¦¦__¦¦¦¦¦¦¯¦ ¦¦¦¦¦¦¦Ì ¦¦¦¯___¯¦¦¦¦¦   ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦     ¦¦ ¦  ̦¦¦
 _ ¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¯¯  ¦ ¦¦¦¦¦¦¦Ì ¦¦¦Ì¦¦¦¦Ì¦¦¦¦freez^hsa¦¦¦¦¯¦  ¦¦¦__¦¦¦¦___¦¦¦¯
 _¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¯______¦ ¦¦¦¦¦¦¦Ì______¯¯¯_______________¦¦¯________________________
 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦________̦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¯¯¯¯¯_¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¯¯¯¯¯    _ ST.ANGER OF THE MIGHTY FRIGHTENING DRAGON     ¯¯¯¯¯¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦      ̦                     ̦      ̦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦  __  __¯    P R O U D L Y P R E S E N T S   ¯__  __  ̦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦  ¦¦¦¯ ¯¯                         ¯¯ ¯¦¦¦ ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦  ¯ _¯¦¦_ Ein.Song.zum.Verlieben.German.2007.AC3.DVDRip.X _¦¦_ _¯ ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦ ¯¯¯ ¯¦¦¦¯¦¦¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¦¦ ¯¦  ¯¯ ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦ ¯¯¦¦ ¯¯¦¯    ::  G E N E R A L i N F O ::      ¯¦¯¯ ¦¦¯ ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦  ¦¦¯ ¦ _ ¦                      ¦_¦_ ¦ ¯¦¦ ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦  ¦ ̦ ¯¦¯¦   Release Date.......: 27.09.07    ¦ ¯ ̦ ¦  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦    ¯__ ¦   DVD Date...........: 28.09.07    ¦ __¯   ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦          Cinema Date........: STV             ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦          Source.............: PAL DVD           ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦          Video..............: XViD 2pass 1362 kbps    ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦          Bildformat.........: 640x336           ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦          Runtime............: 107 mins          ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦          Audio..............: GER AC3 448kbps       ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦          Files..............: 2*49 *15MB         ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦          IMDB-Rating........: 5.9/10 (115 votes)     ¦¦¦¦¦
 ¦¯¦_¦¦_         FSK................: 00             ¦¦¦¦¦
 ¦Ì ¯¦¦¯                                 ¦¦¦¦¦
 ¦_¯¯¦  _        http://imdb.com/title/tt0465461/        ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦¯¯¦__ ¯_ _¦_                            ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦  ¯¦_ ¦ ¯  _                          ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦ _¦¦_ ̦¦Ì¦ _¯                           ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦_ ¯¯ _¦¦ ¦ ̦    _¦ _                      ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¯¯ __¦¦¦_¯  ¯__ ¯ __ ¯Ì¦                      ¦¦¦¦¦
 ¦___¦¦¦¦¦¯¯     ¯¯¦__ ¯¦¦¦                      ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦¯_¯        ¯¦_ ¦¦¦__                    ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦Ì¦ the plot    ̦¦Ì¯¦ ¯¦¦___                  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦ _         _¦¦ ¦¦__¯¯¯                   ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦        __¦¦¦_¯¯                      ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦      ___¦¦¦¦¦¯¯__¯¯¦¦¦¯¯¯¯¦¦¦ ¦¦¦¦   _¦¦¯¯¦¦¦ ¦¦¯¦¦¦¯¦¦¦  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦_______¦__¦¦¦¦¦¯_¯_¯¯  ¦¦¦¦ _¦¦¯ ¦¦¦¦   ¦¦  ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦    ¯ ̦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦   ¦¦¦¦    ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦  ¦¦¦  ¦¦¦    ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦¯¯_¯¦¦_¯¯¦¦¦¦¦¦ _ ¦¦¦  ¦¦¦¦    ¦¦¦__¦¦¯ ¦¦__¦¦¦¯  ¦¦¦    ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦ ̦̦¦¦¦_ ¯¦¦¦¦_ ¯¦¦_                       ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦ ¯¦¦¦¯ ¦¯ ¦¯¯¦¦¦¦___ ¯¯¯__                     ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦___________¦_____¦¦¦¦¦¦¦___¦¦¦___ _                 ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦      ¦                            ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦      ¦                            ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦      ¦                            ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦        Der amerikanische Barpianist Larry         ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦        traeumt auf Mallorca von einer           ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦        spaeten Karriere als Impressario,          ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦        seit ihm die exzentrische Witwe           ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦        eines verstorbenen Komponisten Werke        ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦        ihres Mannes fuer eine               ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦        Welturauffuehrung im oertlichen           ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦        Amphitheater in Aussicht stellte.          ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦        Larry engagiert einen teuren            ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦        Solisten und wirft sich auch sonst         ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦        maechtig ins Zeug, doch drohen die         ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦        Tuecke des Objekts, diverse             ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦        Eifersuechteleien unter Freunden und        ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦        das ueberraschende Auftauchen einer         ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦        unehelichen Tochter das Projekt zu         ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦        gefaehrden.                     ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                                  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                                  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                                  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                                  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                                  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                                  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                                  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                                  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                            _¦_    _¦¦_¦¯¦
 ¦¦¦¦¦                            ¯     ¯¦¦¯ ¦Ì
 ¦¦¦¦¦                                _  ¦¯¯_¦
 ¦¦¦¦¦                              _¯ __¦¯¯¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                              ¦ _¦¯  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                           ¯_ ̦̦¦ _¦¦_ ¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                      _ ¦_    ̦ ¦ ¦¦_ ¯¯ _¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                      ̦¯ __ ¯ __¯  ¯_¦¦¦__ ¯¯¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                      ¦¦¦¯ __¦¯¯     ¯¯¦¦¦¦¦___¦
 ¦¦¦¦¦                    __¦¦¦ _¦¯        ¯_¯¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                  ___¦¦¯ ¦¯¦Ì¦¦   the news   ̦̦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                   ¯¯¯__¦¦ ¦¦_         _ ̦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                      ¯¯_¦¦¦__        ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦ ¯¦¦¦¯_ ¦¦¦¯¯¦¦¦¯¯¯¦¦¦ ¦¦¦¯  ¯¦¦¦ ¦¦¦¦¯¦¦¦¯__¯¯¦¦¦¦¦___      ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦  ¦¦¦ ¦¦¦______ ¯¯_¯_¯¦¦¦¦¦__¦_______¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¯¯ _¦ ¦¦¦¦_¦_ ¦¦¦ ___  ¦¦¦¦ ¦¦¦Ì¦Ì¦¦¦¦¦ ¯    ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦  ¦¦¦¦ ¦¦¦¦__¦¦¦ ¦¦¦¦¯ ¯¦¦¦¦ ¯¦¦¦__¦¦¦¦ ¦¦¦ _ ̦¦¦¦¦¯¯_¦¦¯_¯¯¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                       _¦¦¯ _¦¦¦¦¯ _̦¦¦¦Ì¦ ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                     __¯¯¯ ___¦¦¦¦¯¯ ¯¦ ¯¦¦¦¯ ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦   Our Newsticker       _ ___¦¦¦___¦¦¦¦¦¦¦_________________¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                                  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                                  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                                  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦      TEAM SAMFD iS SEEKiNG FOR:                ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                                  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦        BLURAY_/_DVD_/_HDDVD_SUPPLiER            ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦        AFFiLiATES_OUTSiDE_.DE_AND_.AT            ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦        DiGiTAL_TV_/_HDTV_CAPPER               ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                                  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦          and of course always for             ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦            SEX, DRUGS AND ROCKNROLL           ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                                  ¦¦¦¦¦
 ¦¯¦_¦¦_                                 ¦¦¦¦¦
 ¦Ì ¯¦¦¯    _¦_                            ¦¦¦¦¦
 ¦_¯¯¦  _   ¯                            ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦¯¯¦__ ¯_                              ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦  ¯¦_ ¦   _                          ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦ _¦¦_ ̦¦Ì¦ _¯                           ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦_ ¯¯ _¦¦ ¦ ̦    _¦ _                      ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¯¯ __¦¦¦_¯  ¯__ ¯ __ ¯Ì¦                      ¦¦¦¦¦
 ¦___¦¦¦¦¦¯¯     ¯¯¦__ ¯¦¦¦                      ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦¯_¯        ¯¦_ ¦¦¦__                    ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦Ì¦ the greets    ̦¦Ì¯¦ ¯¦¦___                  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦ _         _¦¦ ¦¦__¯¯¯                   ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦        __¦¦¦_¯¯                      ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦      ___¦¦¦¦¦¯¯__¯  ¯¦¦¦¯¯¯¦¦¦ ¯¦¦¦¦ ¦¦¦¦¯¦¦¦¯¯¯¦¦¦    ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦_______¦__¦¦¦¦¦¯_¯_¯¯    ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦    ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦    ¯ ̦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦     ¦¦¦¯¯ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¯¯ _¦    ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦¯¯_¯¦¦_¯¯¦¦¦¦¦¦ _ ¦¦¦    ¦¦¦  ¦¦¦  ¯¦¦_¦¦¯¦ ¦¦¦¦__¦¦¦    ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦ ̦̦¦¦¦_ ¯¦¦¦¦_ ¯¦¦_                       ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦ ¯¦¦¦¯ ¦¯ ¯¯¦¦¦¦___ ¯¯¯__                     ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦_________________¦¦¦¦¦¦¦___¦¦¦___ _ Shouts To The Following Groups ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                                  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦ BiG THX TO freez OF hs-art FOR THiS FUCKiNG NiCE NFO! YOU ROXX!  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                                  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                                  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦     HS-ART - ETM - HDi - NVA - CDD - PSH - FDL - GN      ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                                  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                                  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                                  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦                                  ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦           ___         ___           ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦       _____¯¯¯            ¯¯¯_____       ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦    __¦¦¦¦¯¯                  ¯¯¦¦¦¦__    ¦¦¦¦¦
 ̦¦¦¦¦ ___¦¦¦¦¦¯¯__¯                   __¯¯¦¦¦¦¦___ ̦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¯_¯_¯¯    dragon&logo freez!HSA      ¯¯_¯_¯¦¦¦¦¦_̦¦¦¦¦
 ¯¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦       border goo!HSA(THX!)     ¦¦¦Ì¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯
 ¯ ¯¯¦¦¦¦¦¦¦ _ ¦¦¦        September 2oo6       ¦¦¦ _ ̦¦¦¦¦¦¯¯ ¯
 ______ ¯¦¦¦¦_ ¯¦¦__                   __¦¦¯ _¦¦¦¦¯ ______
    ¯ ¦¯¯¦¦¦¦___ ¯¯¯__               __¯¯¯ ___¦¦¦¦¯¯Ì ¯
    __¦_____¦¦¦¦¦¦¦___¦¦¦___ __        ___¦¦¦___¦¦¦¦¦¦¦_____¦__
     ¦           teamsamfd@hush.com          Ì
Beschreibung:
Ein.Song.zum.Verlieben.German.2007.AC3.DVDRip.XviD-SAMFD
Der amerikanische Barpianist Larry träumt auf Mallorca von einer späten Karriere als Impressario, seit ihm die exzentrische Witwe eines verstorbenen Komponisten Werke ihres Mannes für eine Welturaufführung im örtlichen Amphitheater in Aussicht stellte. Larry engagiert einen teuren Solisten und wirft sich auch sonst mächtig ins Zeug, doch drohen die Tücke des Objekts, diverse Eifersüchteleien unter Freunden und das überraschende Auftauchen einer unehelichen Tochter das Projekt zu gefährden. Kauzige Künstler, reiche Residenten und am Strand hängen gebliebene Althippies spielen ein bisschen Dorfposse und lassen sich ansonsten die mediterrane Sonne auf den faulen Pelz brennen in einem sonnendurchfluteten Landschwank aus britisch-iberischer Co-Produktion.
Direct Download Links | DDL-Links

Ähnliche Releases der Kategorie