Encyclopaedia.Niavaranica.GERMAN.2010.DVDRip.xviD-aWake

18.05.2016 von Sairenji
Aufrufe: 5 Hits
Vote 4 Us
Release:
Encyclopaedia Niavaranica DVD-RIP
Genre:
Comedy
Laufzeit:
142 Min.
Größe:
1399 MB
Passwort:
Kein Passwort
Sprachen:
Video Codec:
MPEG-4 DivX / Xvid
Video System:
WEB-RIP
Audio Stream:
Stereo
Audio Bitrate:
NFO
Bewertung:
Video Vorschau:
Online Stream:
Hinweise:
Uncut
Info:
Zeige NFOVerberge NFO
_______________
             ___¯¯¯¯¯ ___¦¦¦___ ¯¯¯¯¯___
           __¯¯   __¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__   ¯¯__
         __¦¦¦¦   _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦_   ̦¦¦__
        _¦¯¦¦¦¦   ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¯¦¦¦¦   ¦¦¦¦¯¦_
       _¯ _¦¦¯¦¦¦  _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦_  ̦¦¦¦¦_ ¯_
      ¦ ̦¦¦Ì¦¦¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
      ¦  ¦¦¦ ¦¦¦¦  ̦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯_¦¦¦¦¦  ̦¦¦¦¦¦¦  ¦
  ¦   Ì   ̦¦¦_¦¦¦_  ¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¦_¦¦¦¦¦¯  _¦¦¦¦¦¦¦¦   ¦ ¦
     ¦_   ¯¦¦¦¦_¦¦¦__ ¯¦¦¦¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¦¦¦¯ __¦¦¦¦¦¦¦¦¯   _¦  _
  ¦   ̦¦¦¦__  ¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯___¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦___¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯  __¦¦¦¦¦  ¦  _
  ¦ ¦ ̦¦¦¦¦¦¦¦¦___ ¯¯¦¯__¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__¯¦¯¯ ___¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦Ì¦
  ¦  ¦ ̦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¯¦¦¦¦¦¦¦¯¯¦¦¦¦¦¦   ¦¯
 ¯¦¦_¯¦ _ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯ ̦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¯¯¯¦¦¦¦__¯¦¦ ¦   ¯
̦ ̦ ¦¯¦¯Ì¦¦¦¦¯¯    ¦¦¦¦¦¯¯¯¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯¯¯¦¦¦¦    ¯¯¦¦¦¯¦ ¦ _
¦¯_¦¯_¦¦  ¦¦¦   __¦¦¦¦¦ ______ ¯¯¦¦¦¦¦¯¯ ______ ¦¦¦Ì¦__   ¦¦¦ ¦¦_ ¦ __
  ¯¦¦¯¯__¦ ¦¦  _¦¦¦¯¦¦¦¦¦¦¯   ¯¯¦¦Ì¦¦¦¦¯¯¦  ¯¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦_  ̦  ̦ ¯¦¦¯¦
¦  ¦¯¯_ ¦_ ¯_ ̦¦¯¦¦¯ ¦¦¦¦_¦  __¦¦ ¦¦¦¦¦¦__  _¦¦¦¦ ¯¦¦¦¦¦¦ _¯ ¦¯_¦¯_ ¦ ¦¦
¦ _¦·¦ ̦¦¦¦¦ ¯_¦_¦¯ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¦¦¦Ì ¯¦¦¦_¯  ¦ ̦ ¦·¦_ ¦
 ̦  · _¯ ¦ _ ¯¯__ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦Ì¦ __¯¯ ¦ ¦¦¦_¯ ·  ̦
¦ ¯_ ¦ ¯ _¦¦_   ¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¯_ _  __¯¯¦¦ ¦ _¯¦
   ¦ _   ¯¯  _¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¦¦¦¦¦¦Ì¦¦_¦¯¦¦¦Ì¦¦¦¦¯¦__  ¦ _ ¦ ¦ ¦
 _¦_  _ ¯¦_  _¦¯¯_̦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦___¦¦¦¦¦¯¦_¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦Ì¦  ¯¯_¦¯ _  _¦_¦
 ¦ ¯ ¦ ̦ ¦¦¦ ¦¯ _¦¯¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¦_¯¦_¦¦ ̦¦ ̦ _ ̦¦¦Ì¦ ¦ ¯ ¦
 ¦ ¦¦__¯ ¦_¯ ̦ ¦¯ ̦¦ ¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯¯¯¯¦¦¯¦¦¦Ì¦¦Ì¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦Ì¦ ¯_¦ ¯__¦¦ ¦¦¦
¦¦__¯¯ __¯¯ ¦ ¯Ì¦¦Ì¦¦ ̦¦¯¦¦¦¦¦¦¦_¦¯¯¯¯_ ¦¯¯¦_¦¯_¦¦¯Ì¦¦¦¦¦¦Ì¦ ¯_  ¯¯__ ¯¯__¦¦
¯¯ __¯¯¦¦ ¦¦¦ _ _̦¦ ¦¦¦ ¦_¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_  ¦¯¦¦¯_¦ ¦¦ ¦¦¦¦  ¯¯__ ¦¦¯¯__ ¯¯
¦_¯ _¦ __ ¯ ¦¯¯_¦Ì¦¦ ¦¦ ¦Ì¦¦ ___¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯_̦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦Ì_  ¦ __ ¦_ ¯_¦
̦ ̦ ¯¦¦¯ ¦_¦¯ ¦¦¦ ¦¦ ̦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦Ì¦¦ ¦¦ ¦¦ ̦¦ ¯¦__ ¦¯¦¦¯ ̦ ̦
¦¦_¦¯_¦¦  _¦¯ _̦¦ ¦¦ ¦¦¦¦Ì¦¦ ¯¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯ ¦¦¦Ì¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¯ ¦¦_¯¦_¦¦
¦¦¯¦¦__ ¯¯Ì¦ __̦¦Ì¦ ̦¦ ¦¦¦__  ¯¯¦¦¯¯  ___ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦__¦¦¯¦¯¯¦__¦¦¯¦¦
¯__ ____¯¯¦¦¯  ¦¦¦  ¦¦¦ ¦¦¦ ¯¯__  __¯¯  ¦¦ ¦Ì¦¦  ̦¦  ¯¯¯¯¯____¦¦__¯
 _¯¯    ¯_ _̦¦ ̦¦ ̦¦ __  ¯¯¯¯  ___ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦_      ¯¯_ ¦
 ¦       ¦¦ ¯¦¦ ¦¦¦¦Ì¦¦  ¯¯__  __¯¯  _ ¦¦¦ ̦¦ ¦¦¯ ¦¦       ¦¦
̦     _ ¦¦ ¦Ì¦¦¦¦ ¦¦¦    ¦ ¦  __¦¯ ̦¦ ¦¦Ì¦¦  ¦¦      ̦
¦    _ ¯¯ ̦¦ _¦¯Ì¦¦ ̦¦ ¦_   ̦̦ ¯    ¦¦¦¦¦¦¦¯¦_ ̦¦      ¦
¦      _ ¦¦¯¯  ¦¦¦ ¦¦¦ ¯¯¯__ ̦̦     ¦¦¦ ̦¦  ¯¦¦¦       ¦
¦     ¯  ¯¦_   ¦¦¦ ¯¯¦_  ¯ ̦̦    _¦¯¯ ̦¦  __¯¯       ¦
¦     ¯ _  ¦¦  ̦¦   ¯¯  ̦̦   ¯  _¦¦¯  ¯¯   _      ¦
¦      ̦_ ¦¯  _¦¦¯    ¯ ̦̦  ¯  ¦¦¯      _¦¦      ¦
¦      ¦¦¯  ¯¯¯       ̦̦    ̦¦      ¯Ì¦¦      ¦
¦      ¦¦           ̦̦     ¦       ¦¦      ¦
¦      ¦¦           ̦̦            ¦¦      ¦
¦      ¦¦           ̦̦            ¦¦      ¦
¦      ¦¦           ̦̦            ¦¦      ¦
¦      ¦¦¦           ̦̦            ¦¦      ¦
¦      ¦¦¦¦¦          ̦̦___¦¯¯¯¯¯¦       ¦¦¦     ¦
¦    ___¦¯¯¯¯¯¦ _______________ ̦¦¯¯ ___¦¦¯ ¦       ¦¦¦¦ ________
¦  __¦¯¯ ___¦¦¦ ¯¯¯ __ _______ ¯¦ ̦¦ ¯¯¯¯¦¦¦ ¦¯¯¯¯¯¯¯¦    ¦¦___¦¯ _____
¦ _¦¯ __¦¦¦¦¦¦¦¦__¦¦¦¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯ ___¦¦¦Ì¦¦¦Ì ¦¦¦¦¦ ¦  ___¦¯¯¯ ___¦¦¦¦¦ _
¯ ¦¯ _¦¦¦¦¯Ì¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦ ̦¦¦¦¦¦¯__¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦ ̦¦¦¦¦Ì¦¦¯¯ ___¦¦¦¯¯¦¦¦¦¦¦Ì¦
 ¦¯ ¦¦¦¦¦ ¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦  ¦¦¦¦¯_¦¦¦¦¯Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦_  ̦¦¦¦¦ ¦
 ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦Ì¦¦¦¦¦Ì¦  ¯¯¯¦¦___  __¦
̦̦¦¦¦¦ __¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦   ¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦__¦¦¦¦¯  ¯¯ __¦¦¦¯¯ _____ ¯
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦  ¦¦Ì¦Ì¦¦¦¦¦ __¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¯¯ ¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦ ¦  ̦¦¦¦¦
¦Ì¦¦¦¦¦¦ ¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦Ì¦¦_ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦__  ̦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦  ¦¦¦¦¦
¦Ì¦¦¦¦¦¦  ¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦ ̦¦¯¦¦_̦¦¦¦¦¦ ¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦ __¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦¦   ̦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ¯Ì¦¦¦¦¦¦  ¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¯¯
 ¦¦¦¦¦¦ ¯¯¯ ¦¦¦¯¯¯¦¦¦¦¦¦ ¯¯¯ ¦¦¦¦¦¦ ¯¯¯¯Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯  ¯¯¯¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¯¯  ¯ ¦
 ¦¦¦¦¦¦  ¦ ¯¯¯¦_  ¯¯¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¯¯  ¯¯¯   ¦¦¦  ¯¯¯¦¯¯¯ ¦__ ¦ ¦¦
̦¦¦¯¯ __ ¦¦¦ _      ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦          ¦     ¯¯__ ¯¯_¦¦
___ ¦¦ ¯¯¦__̦      ̦¦¦¯¯                 ¦ ¦¯¦_ ¯¦
  ¯¯¦_ iNFO ¦¯¦_      Encyclopaedia             ¦ ¦¦Ì¦¦ ¦Ì
 ¦¦  ¦¯¦_ ¦¦¦Ì¦¦        Niavaranica (2010)        ¯¦¯¦¦_¦¯ _¦
¦¦¦¦ ¦¦¦Ì¦¦¦¦¦_¦¯                         _ __¯¯¦__¯¯¦¦
¦¦¦_¯ ¦_¦¦_¦¯¯  RLS.DATE.. Mar/2010    CODECs... XviD 1.2.1/L3.97 ¯¯¦_ ¦¦¦
 ¦¦ ¦_¦¯ ¦¦¦   SOURCE.... PAL/DVD9    ViDEOR... 640*352@1:1.818   ¯_¦¦¦
¦¦¦ ̦¦  ¦¦  ¦ GENRE..... Comedy     BiTRATE.. 1229kbit/vbr-new V3 ¦ ̦¦¦
 ¦¦¦ ¯¦_  ¦ _  RUNTiME... 140 mins    SUBS..... none        ¦¦_¯¦¦¦
 ¦¦¦_ ¦ ¯¯__¦                             __¯ ¦ ¦¦
 ¦¦¦¦¯¯ __¦ ¯¯__    LANG...... Ger/MP3/2.0           __¯¯ _ ¦ ̦
 ̦¦¦   ¯¯_ ¦¯¦_  SiZE...... 37* 20MB/37* 20MB       _¦¯ _¯ ¦¦¦_¦
¦ ¯¦_¯ ¦¦¦  ̦ ̦¦                       ¦¦ ̦ ¦¦¦_¦¯_
 _¦¦¯¯__ ·¯__¯ ¦_¦¯ _____________________________________________¯¦___¦__¦¯¯Ì¦_
¦¦¦ ¦¦___¯¯ __¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¦¦¯¯¯  ¦ ¦¦
¦¦¦_¯¯ __¯¯                          _¦¯     ¦ ¦¦
_¦¯ _¦¯¦                           ̦¦  .PLOT. ¦ ¦¦
¦¦¦ ̦¦¦¦ ¦                          ¯¦_     ¦ ¦¦
¯¦_ ¯¦_¦¦ ¦¦                           ¯¯¯___  ¦ ¦¦
 ¦¦¯¯__¦¯¯__                              ¯¦_¦ ¦¦
¦¦¦¦ _¦¯¯                                ̦¦ ¦¦
 ¦¦¦_¯                                 _¦¯¦ ¦¦
¦¦¦Ì¦ ¦                               __¯¯  ¦ ¦¦
¦¦¦¦¯_¦¦                            __¯¯ ¦__ ¯¯¦¦¦¦
 ¦¦ ¦ ¯__                          _¦¯¦ _¯¯¦_  ¦ ¦¦
 ¦¦ ¦ _ ¯¯__                        ̦¦ ̦ _¦¦_¯¯__ ¦¦
 Ì_¦¦¦ ¯_ ¯¦_                       ¯¦_¦ ¯__¯¯ ¦¦ ¯¦¦
¦_¯¦_¦¦¦ ̦ ̦¦                        ¯¯__ ¯¯___¦¦¦Ì¦
¯_¦¦¯¯¦__¦___¦¯_____________________________________________________¯¯__ ¯¯_¦¦
 ¦¦ ¦  ¯¯¯¦¦¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¦¯¦_ ¯¦
 ¦¦ ¦     ¯¦_                          ¦ ¦¦Ì¦¦ ¦Ì
 ¦¦ ¦ .NOTES. ̦¦ you know where to find us           ¦¦ ¦¦_¦¯ _¦
 ¦¦ ¦     _¦¯       if you are interested        __¯¯¦__¯¯¦¦
 ¦¦ ¦  ___¯¯¯                            ¯¯¦_ ¦¦¦
 ¦¦ ¦_¦¯                                 ¯_¦¦¦
 ¦¦ ̦¦                                 ¦ ̦¦¦
 ¦¦ ¦¯¦_                                ¦¦_¯¦¦¦
 ¦¦¦¦¦¦                                __¯ ¦ ¦¦
 _¯¦_¦                               __¯¯ _ ¦ ¦¦
 ¦¦_¯¦¦__                            _¦¯¦¦_¯ ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦__¯¯¦¦¦___                         ̦¦ ¦Ì¦ ¦ ¦ ¦¦
 ¦¦¦¦¦¦¯¯__ ¯¯¯¦¦¦¦____                     _¯¦_¦ ¦_ _¦¦_¦¦
 ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¯¯¦ _ ¯¦¯¯¦¦¦¦¦_____                ¦ ¯¦_ ¯¦_¦¯ ¦¦
 ¦¦¦ASCii      ¦  ¯¯_¯¯¯¯¯¦¦¦¦¦¦______          ¦¦ ̦¦¦¦ ¯¦¦¯
 ¦¦         ¦   ¦¯¦_    ¯¯¯¯¯¯¦¦¦¦____  _    ¦¦¦_¦¯¦ __¦¯¯_¦
 ¦¦         ¦  ¦ ¦¦¦Ì¦¦G00z0R&bytZ0R  ¯¦¦¯¦¦¦___¯ __¦¦¦¦¯__¦¯¦¯ ¯¦¦
 ¦             ¦_¦¯ fROmIGHTyHS   ¦ ¯¦_ ¯¦¯¦¦__¯¦¯_¦¯¦ ̦ ¯ ¦¦
 ¦            ¯¯         ¦ ¦¦¦¦¦Ì¦¦ Ì  ¯¯¦_̦¦¦¦ ¯_  ¦
 ¦         ¦   ¦           ¦ _¦¯ Ì   ̦¦¯¦_¦¦  ¯ ¦
                         ¯¯¦     _¦¯  ¦¯¯ in MMIX
 ¦                        ¦ ¦  Ì ¯¯   ¦     ¦
              ¦            ¦        ¦
                          ¦
                                  ¦
                          ¦
Beschreibung:
Encyclopaedia.Niavaranica.GERMAN.2010.DVDRip.xviD-aWake
Jacqueline ist die wunderschöne Tochter von Jimmy Bombay, dem größten Mafiaboss von Miami. Sie wird von ihrem Vater dazu benutzt, Um sein Imperium des Verbrechens auszuweiten will Bombay seine Tochter mit dem Sohn des gegnerischen Drogenboss verheiraten. Doch Jacqueline will ihre Freiheit, und sie ist bereit, dafür mit allen Mitteln zu kämpfen!
Direct Download Links | DDL-Links

Ähnliche Releases der Kategorie