Ziellos.2014.GERMAN.WS.HDTV.x264-aWake

30. März 2016 von
Ziellos.2014.GERMAN.WS.HDTV.x264-aWake Warez-World
Aufrufe: 23 Hits
Vote 4 Us
Release:
Ziellos HDTV
Genre:
Drama
Größe:
882 MB
Passwort:
Warez-World.org
Sprachen:
Video Codec:
MPEG-4 H.264 / AVC
Audio Stream:
Dolby Digital 2.0
Info:
Zeige NFOVerberge NFO
                _______________
             ___¯¯¯¯¯ ___¦¦¦___ ¯¯¯¯¯___
           __¯¯   __¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__   ¯¯__
         __¦¦¦¦   _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦_   ̦¦¦__
        _¦¯¦¦¦¦   ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¯¦¦¦¦   ¦¦¦¦¯¦_
       _¯ _¦¦¯¦¦¦  _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦_  ̦¦¦¦¦_ ¯_
      ¦ ̦¦¦Ì¦¦¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
      ¦  ¦¦¦ ¦¦¦¦  ̦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯_¦¦¦¦¦  ̦¦¦¦¦¦¦  ¦
  ¦   Ì   ̦¦¦_¦¦¦_  ¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¦_¦¦¦¦¦¯  _¦¦¦¦¦¦¦¦   ¦ ¦
     ¦_   ¯¦¦¦¦_¦¦¦__ ¯¦¦¦¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¦¦¦¯ __¦¦¦¦¦¦¦¦¯   _¦  _
  ¦   ̦¦¦¦__  ¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯___¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦___¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯  __¦¦¦¦¦  ¦  _
  ¦ ¦ ̦¦¦¦¦¦¦¦¦___ ¯¯¦¯__¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__¯¦¯¯ ___¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦Ì¦
  ¦  ¦ ̦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¯¦¦¦¦¦¦¦¯¯¦¦¦¦¦¦   ¦¯
 ¯¦¦_¯¦ _ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯ ̦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¯¯¯¦¦¦¦__¯¦¦ ¦   ¯
̦ ̦ ¦¯¦¯Ì¦¦¦¦¯¯    ¦¦¦¦¦¯¯¯¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯¯¯¦¦¦¦    ¯¯¦¦¦¯¦ ¦ _
¦¯_¦¯_¦¦  ¦¦¦   __¦¦¦¦¦ ______ ¯¯¦¦¦¦¦¯¯ ______ ¦¦¦Ì¦__   ¦¦¦ ¦¦_ ¦ __
  ¯¦¦¯¯__¦ ¦¦  _¦¦¦¯¦¦¦¦¦¦¯   ¯¯¦¦Ì¦¦¦¦¯¯¦  ¯¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦_  ̦  ̦ ¯¦¦¯¦
¦  ¦¯¯_ ¦_ ¯_ ̦¦¯¦¦¯ ¦¦¦¦_¦  __¦¦ ¦¦¦¦¦¦__  _¦¦¦¦ ¯¦¦¦¦¦¦ _¯ ¦¯_¦¯_ ¦ ¦¦
¦ _¦·¦ ̦¦¦¦¦ ¯_¦_¦¯ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¦¦¦Ì ¯¦¦¦_¯  ¦ ̦ ¦·¦_ ¦
 ̦  · _¯ ¦ _ ¯¯__ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦Ì¦ __¯¯ ¦ ¦¦¦_¯ ·  ̦
¦ ¯_ ¦ ¯ _¦¦_   ¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¯_ _  __¯¯¦¦ ¦ _¯¦
   ¦ _   ¯¯  _¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¦¦¦¦¦¦Ì¦¦_¦¯¦¦¦Ì¦¦¦¦¯¦__  ¦ _ ¦ ¦ ¦
 _¦_  _ ¯¦_  _¦¯¯_̦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦___¦¦¦¦¦¯¦_¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦Ì¦  ¯¯_¦¯ _  _¦_¦
 ¦ ¯ ¦ ̦ ¦¦¦ ¦¯ _¦¯¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¦_¯¦_¦¦ ̦¦ ̦ _ ̦¦¦Ì¦ ¦ ¯ ¦
 ¦ ¦¦__¯ ¦_¯ ̦ ¦¯ ̦¦ ¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯¯¯¯¦¦¯¦¦¦Ì¦¦Ì¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦Ì¦ ¯_¦ ¯__¦¦ ¦¦¦
¦¦__¯¯ __¯¯ ¦ ¯Ì¦¦Ì¦¦ ̦¦¯¦¦¦¦¦¦¦_¦¯¯¯¯_ ¦¯¯¦_¦¯_¦¦¯Ì¦¦¦¦¦¦Ì¦ ¯_  ¯¯__ ¯¯__¦¦
¯¯ __¯¯¦¦ ¦¦¦ _ _̦¦ ¦¦¦ ¦_¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_  ¦¯¦¦¯_¦ ¦¦ ¦¦¦¦  ¯¯__ ¦¦¯¯__ ¯¯
¦_¯ _¦ __ ¯ ¦¯¯_¦Ì¦¦ ¦¦ ¦Ì¦¦ ___¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯_̦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦Ì_  ¦ __ ¦_ ¯_¦
̦ ̦ ¯¦¦¯ ¦_¦¯ ¦¦¦ ¦¦ ̦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦Ì¦¦ ¦¦ ¦¦ ̦¦ ¯¦__ ¦¯¦¦¯ ̦ ̦
¦¦_¦¯_¦¦  _¦¯ _̦¦ ¦¦ ¦¦¦¦Ì¦¦ ¯¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯ ¦¦¦Ì¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¯ ¦¦_¯¦_¦¦
¦¦¯¦¦__ ¯¯Ì¦ __̦¦Ì¦ ̦¦ ¦¦¦__  ¯¯¦¦¯¯  ___ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦__¦¦¯¦¯¯¦__¦¦¯¦¦
¯__ ____¯¯¦¦¯  ¦¦¦  ¦¦¦ ¦¦¦ ¯¯__  __¯¯  ¦¦ ¦Ì¦¦  ̦¦  ¯¯¯¯¯____¦¦__¯
 _¯¯    ¯_ _̦¦ ̦¦ ̦¦ __  ¯¯¯¯  ___ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦_      ¯¯_ ¦
 ¦       ¦¦ ¯¦¦ ¦¦¦¦Ì¦¦  ¯¯__  __¯¯  _ ¦¦¦ ̦¦ ¦¦¯ ¦¦       ¦¦
̦     _ ¦¦ ¦Ì¦¦¦¦ ¦¦¦    ¦ ¦  __¦¯ ̦¦ ¦¦Ì¦¦  ¦¦      ̦
¦    _ ¯¯ ̦¦ _¦¯Ì¦¦ ̦¦ ¦_   ̦̦ ¯    ¦¦¦¦¦¦¦¯¦_ ̦¦      ¦
¦      _ ¦¦¯¯  ¦¦¦ ¦¦¦ ¯¯¯__ ̦̦     ¦¦¦ ̦¦  ¯¦¦¦       ¦
¦     ¯  ¯¦_   ¦¦¦ ¯¯¦_  ¯ ̦̦    _¦¯¯ ̦¦  __¯¯       ¦
¦     ¯ _  ¦¦  ̦¦   ¯¯  ̦̦   ¯  _¦¦¯  ¯¯   _      ¦
¦      ̦_ ¦¯  _¦¦¯    ¯ ̦̦  ¯  ¦¦¯      _¦¦      ¦
¦      ¦¦¯  ¯¯¯       ̦̦    ̦¦      ¯Ì¦¦      ¦
¦      ¦¦           ̦̦     ¦       ¦¦      ¦
¦      ¦¦           ̦̦            ¦¦      ¦
¦      ¦¦           ̦̦            ¦¦      ¦
¦      ¦¦           ̦̦            ¦¦      ¦
¦      ¦¦¦           ̦̦            ¦¦      ¦
¦      ¦¦¦¦¦          ̦̦___¦¯¯¯¯¯¦       ¦¦¦     ¦
¦    ___¦¯¯¯¯¯¦ _______________ ̦¦¯¯ ___¦¦¯ ¦       ¦¦¦¦ ________
¦  __¦¯¯ ___¦¦¦ ¯¯¯ __ _______ ¯¦ ̦¦ ¯¯¯¯¦¦¦ ¦¯¯¯¯¯¯¯¦    ¦¦___¦¯ _____
¦ _¦¯ __¦¦¦¦¦¦¦¦__¦¦¦¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯ ___¦¦¦Ì¦¦¦Ì ¦¦¦¦¦ ¦  ___¦¯¯¯ ___¦¦¦¦¦ _
¯ ¦¯ _¦¦¦¦¯Ì¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦ ̦¦¦¦¦¦¯__¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦ ̦¦¦¦¦Ì¦¦¯¯ ___¦¦¦¯¯¦¦¦¦¦¦Ì¦
 ¦¯ ¦¦¦¦¦ ¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦  ¦¦¦¦¯_¦¦¦¦¯Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦_  ̦¦¦¦¦ ¦
 ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦Ì¦¦¦¦¦Ì¦  ¯¯¯¦¦___  __¦
̦̦¦¦¦¦ __¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦   ¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦__¦¦¦¦¯  ¯¯ __¦¦¦¯¯ _____ ¯
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦  ¦¦Ì¦Ì¦¦¦¦¦ __¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¯¯ ¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦ ¦  ̦¦¦¦¦
¦Ì¦¦¦¦¦¦ ¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦Ì¦¦_ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦__  ̦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦  ¦¦¦¦¦
¦Ì¦¦¦¦¦¦  ¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦ ̦¦¯¦¦_̦¦¦¦¦¦ ¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦ __¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦¦   ̦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ¯Ì¦¦¦¦¦¦  ¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¯¯
 ¦¦¦¦¦¦ ¯¯¯ ¦¦¦¯¯¯¦¦¦¦¦¦ ¯¯¯ ¦¦¦¦¦¦ ¯¯¯¯Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯  ¯¯¯¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¯¯  ¯ ¦
 ¦¦¦¦¦¦  ¦ ¯¯¯¦_  ¯¯¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¯¯  ¯¯¯   ¦¦¦  ¯¯¯¦¯¯¯ ¦__ ¦ ¦¦
̦¦¦¯¯ __ ¦¦¦ _      ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦          ¦     ¯¯__ ¯¯_¦¦
___ ¦¦ ¯¯¦__̦      ̦¦¦¯¯                 ¦ ¦¯¦_ ¯¦
  ¯¯¦_ iNFO ¦¯¦_           Ziellos            ¦ ¦¦Ì¦¦ ¦Ì
 ¦¦  ¦¯¦_ ¦¦¦Ì¦¦           (2014)           ¯¦¯¦¦_¦¯ _¦
¦¦¦¦ ¦¦¦Ì¦¦¦¦¦_¦¯                         _ __¯¯¦__¯¯¦¦
¦¦¦_¯ ¦_¦¦_¦¯¯  RLS.DATE.. Nov/2014    CODECs... x264/crf19/25fps ¯¯¦_ ¦¦¦
 ¦¦ ¦_¦¯ ¦¦¦   SOURCE.... DVB-S2/720p/n ViDEOR... 720*404@1:1.778   ¯_¦¦¦
¦¦¦ ̦¦  ¦¦  ¦ GENRE..... Drama     BiTRATE.. 1167kbit/192kbit  ¦ ̦¦¦
 ¦¦¦ ¯¦_  ¦ _  RUNTiME... 90 mins    SUBS..... forced high german ¦¦_¯¦¦¦
 ¦¦¦_ ¦ ¯¯__¦                             __¯ ¦ ¦¦
 ¦¦¦¦¯¯ __¦ ¯¯__    LANG...... Ger/AC3/2.0           __¯¯ _ ¦ ̦
 ̦¦¦   ¯¯_ ¦¯¦_  SiZE...... 47* 20MB            _¦¯ _¯ ¦¦¦_¦
¦ ¯¦_¯ ¦¦¦  ̦ ̦¦                       ¦¦ ̦ ¦¦¦_¦¯_
 _¦¦¯¯__ ·¯__¯ ¦_¦¯ _____________________________________________¯¦___¦__¦¯¯Ì¦_
¦¦¦ ¦¦___¯¯ __¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¦¦¯¯¯  ¦ ¦¦
¦¦¦_¯¯ __¯¯                          _¦¯     ¦ ¦¦
_¦¯ _¦¯¦                           ̦¦  .PLOT. ¦ ¦¦
¦¦¦ ̦¦¦¦ ¦                          ¯¦_     ¦ ¦¦
¯¦_ ¯¦_¦¦ ¦¦                           ¯¯¯___  ¦ ¦¦
 ¦¦¯¯__¦¯¯__                              ¯¦_¦ ¦¦
¦¦¦¦ _¦¯¯       http://www.imdb.com/title/tt3590770/       ̦¦ ¦¦
 ¦¦¦_¯                                 _¦¯¦ ¦¦
¦¦¦Ì¦ ¦                               __¯¯  ¦ ¦¦
¦¦¦¦¯_¦¦                            __¯¯ ¦__ ¯¯¦¦¦¦
 ¦¦ ¦ ¯__                          _¦¯¦ _¯¯¦_  ¦ ¦¦
 ¦¦ ¦ _ ¯¯__                        ̦¦ ̦ _¦¦_¯¯__ ¦¦
 Ì_¦¦¦ ¯_ ¯¦_                       ¯¦_¦ ¯__¯¯ ¦¦ ¯¦¦
¦_¯¦_¦¦¦ ̦ ̦¦                        ¯¯__ ¯¯___¦¦¦Ì¦
¯_¦¦¯¯¦__¦___¦¯_____________________________________________________¯¯__ ¯¯_¦¦
 ¦¦ ¦  ¯¯¯¦¦¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¦¯¦_ ¯¦
 ¦¦ ¦     ¯¦_ ¯_                        ¦ ¦¦Ì¦¦ ¦Ì
 ¦¦ ¦ .NOTES. ̦¦ ̦                       ¦¦ ¦¦_¦¯ _¦
 ¦¦ ¦     _¦¯ _¯                        __¯¯¦__¯¯¦¦
 ¦¦ ¦  ___¯¯¯ __¯                          ¯¯¦_ ¦¦¦
 ¦¦ ¦_¦¯ ___¯¯¯                              ¯_¦¦¦
 ¦¦ ̦¦ ¯                                ¦ ̦¦¦
 ¦¦ ¦¯¦                                 ¦¦_¯¦¦¦
 ¦¦¦¦¦¦¦                                __¯ ¦ ¦¦
 _¯¦_¦                               __¯¯ _ ¦ ¦¦
 ¦¦_¯¦¦__                            _¦¯¦¦_¯ ¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦__¯¯¦¦¦___                         ̦¦ ¦Ì¦ ¦ ¦ ¦¦
 ¦¦¦¦¦¦¯¯__ ¯¯¯¦¦¦¦____                     _¯¦_¦ ¦_ _¦¦_¦¦
 ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¯¯¦ _ ¯¦¯¯¦¦¦¦¦_____                ¦ ¯¦_ ¯¦_¦¯ ¦¦
 ¦¦¦ASCii      ¦  ¯¯_¯¯¯¯¯¦¦¦¦¦¦______          ¦¦ ̦¦¦¦ ¯¦¦¯
 ¦¦         ¦   ¦¯¦_    ¯¯¯¯¯¯¦¦¦¦____  _    ¦¦¦_¦¯¦ __¦¯¯_¦
 ¦¦         ¦  ¦ ¦¦¦Ì¦¦G00z0R&bytZ0R  ¯¦¦¯¦¦¦___¯ __¦¦¦¦¯__¦¯¦¯ ¯¦¦
 ¦             ¦_¦¯ fROmIGHTyHS   ¦ ¯¦_ ¯¦¯¦¦__¯¦¯_¦¯¦ ̦ ¯ ¦¦
 ¦            ¯¯         ¦ ¦¦¦¦¦Ì¦¦ Ì  ¯¯¦_̦¦¦¦ ¯_  ¦
 ¦         ¦   ¦           ¦ _¦¯ Ì   ̦¦¯¦_¦¦  ¯ ¦
                         ¯¯¦     _¦¯  ¦¯¯ in MMIX
 ¦                        ¦ ¦  Ì ¯¯   ¦     ¦
              ¦            ¦        ¦
                          ¦
                                  ¦
                          ¦

Beschreibung:
Ziellos.2014.GERMAN.WS.HDTV.x264-aWake
Pascal ist 19 Jahre alt und in ständigem Konflikt mit seinen Mitmenschen. In der Rekrutenschule erfährt er völlig unerwartet und zum ersten Mal in seinem Leben Anerkennung und Freundschaft. Er lernt, was es heisst, Verantwortung zu übernehmen und eigene Ziele zu finden. Nach der RS versucht Pascal, Fuss zu fassen, doch die Enttäuschung darüber, dass er sein Leben doch nicht in den Griff bekommt, nagt an ihm - bis ihm eines Tages die Sicherungen durchbrennen.
Direct Download Links | DDL-Links

Ähnliche Releases der Kategorie